Česká Lípa
webmaster webmaster
Zaměření hudební školy:
Klavír, kytara, keyboard, akordeon
Paralelně s klasickou výukou na hudební nástroje
se vyučuje tvorba doprovodů k písničkám, improvizace a sluchová analýza.
Vyučování probíhá ve dnech úterý, středa, čtvrtek
od 15:30 do 18:00 hodin
v hudební škole Klíček, (ul. ČSA 910/18, Česká Lípa)
Kontaktní adresa:
Mgr. Jan Suchý
470 01 Česká Lípa, ul. ČSA 910/18
tel. 776 601 909
MAIL
suchy@bogi.cz