Ukázka z klavírní školy písňových doprovodů Jana Suchého,
ze které hrají žáci Hudební školy KLÍČEK
notový zápis není uložen v tisknutelné kvalitě